За нас

"Дигитална учителска академия Орак"

e иновативен учебен център за модерно обучение на учители, директори и педагогически специалисти. Имайки зад гърба си целия екип от високо квалифицирани ИТ специалисти с педагогически опит, „Орак Академия“ предоставя възможност за придобиване както на дигитални учителски компетенции, така и общо повишаване професионалните качества на своите курсисти.

Нашата мисия е да дадем най-доброто професионално обучение по дигитални компетенции за учители и директори в България. Ние имаме всички необходими сертификати и оторизацията от МОН, позволяващи извършването на обучителни процеси за придобиване на квалификационни кредити.

„Орак Академия“ е създадена изцяло, за да отговори на нуждите на всеки курсист, предлагайки му не само комфортна и модерна учебна среда, но и качествено обучение от ТОП лектори и практици.


Курсове

Обучението, предлагано от учебен център „ОРАК Академия“, е предназначено за учители, директори и педагогически специалисти с или без начални компютърни умения. Курсовете са изградени от модули, които целят да създадат, развият и усъвършенстват дигиталните им компетенции. С помощта на квалифицираните ни специалисти за курсистите ще бъде определен най-подходящия модул, като се вземат предвид нивото на тяхната компетенция и наличното техническото оборудване в училището им.

След завършване на курса педагогическите специалисти ще притежават практически знания, умения и компетенции за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в учебните часове. Те ще научат също как да се повиши мотивацията за учене, какви интерактивни методи могат да се използват в час и как да се прави самооценка и да се управлява качеството на обучителния процес.

Всеки успешно завършил курса получава 1 квалификационен кредит и богат набор от учебни материали за самостоятелно усъвършенстване на дигиталните си умения и използване на ИКТ в образованието.

Ангел Козлуджов

Технически директор „Иновации и развитие“ в ОРАК Груп. Ангел има 11-годишен опит в ИТ индустрията. Той отговаря за глобалното разработване на продукти и технологичните стратегии в областта на образованието. Ангел е участник в Програмата за млади лидери в България, която предлага обучение по предприемачество и лидерство във водещи бизнес училища в САЩ.

МОН Акредитация

Съгласно „НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“, ние Ви предлагаме качествени курсове за придобиване на нужната квалификация сред учителскя и директорски състави в най-модерната и технически оборудвана за целите на Академията зала!

Програмите ни за придобиване на допълнителна учителска квалификация са съобразени с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г.. като помагат за усъвършенстването на придобитите и/или придобиване на нови допълнителни компетенции, което повишава ефективността на изпълняваната длъжност и развитие на педагогическия специалист.

Програмата за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с наименование "Обучение по дигитални умения и ИКТ" се състои от 6 отделни курса и представена от ОРАК Инженеринг ЕООД е одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-2021/13.12.2016. Заповедта на МОН може да свалите от     тук

Награди

Проектор

Интерактивна дъска

500 точки

Класна училищна камера

Умна дворна, входна, коридорна

250 точки

Таблет

Включен договор за безплатен интернет за 12 мес.

350 точки

ОРАК Безопасно учулище

интелигентна облачно базирана система за училищна сигурност, включваща контрол на достъп, видеонаблюдение и анализ. Системата гарантира вътрешния ред и сигурността на учебното Ви заведение.

Start
80 точки
Start +
120 точки
Standard
160 точки
Standard +
200 точки

ОРАК Здравословно училище

иновативен продукт за управление на всички аспекти на здравословното училищно хранене със защитени портали и мобилни приложения за ученици, родители, кетъринг и училищните администратори. Продуктът опростява в огромна степен и дава множество ключови функционалности в процеса по заявяване и управление и отчитане услугите по училищното хранене.

Start
80 точки
Start +
120 точки
Standard
160 точки
Standard +
200 точки

ОРАК Онлайн училище

изработка и поддръжка на модерен web сайт на учебното заведение. Решението позволява бързо изграждане на училищен сайт от най-висок клас с включен пълен набор от специализирани онлайн услуги за ученици, родители и преподаватели.

Start
80 точки
Start +
120 точки
Standard
160 точки
Standard +
200 точки

Референции

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Хасково

"Колегите останаха изключително доволни от обучението, което предлагате. Надяваме се да продължим партньотството си заедно."
С уважение,
Милена Михайлова Михайлова

ПГЛПИ "АТАНАС БУРОВ" гр. Г. ОРЯХОВИЦА"

"След курса на който присъствах на 25-26 ноември считам, че наученото ще ми е полезно и ще бъде иновативно в работата ми с учениците. Надявам се, че и в бъдеще ще имам възможността и удоволствието да посещавам подобни форуми, дискусии, курсове които вие организирате.
С уважение,
С. Стефанов

II СУ "Проф. Н. Маринов", Търговище

" Организацията беше перфектна. Курса е на високо ниво и беше много полезен за нас. Групата ни беше от близо 90 учители и всички останаха удовлетворени."
С уважение,
Даниела Трендафилова

ПОЛУЧЕТЕ ОФЕРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ