ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Обучителният център ОРАК АКАДЕМИЯ е изграден през 2017 г. и е оборудван съгласно високите стандарти за провеждане на обучения. Ситуиран е в гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 48, ет. 3 /център Аркадия/ срещу Метро, където и централният офис на компанията ОРАК Инженринг. Центърът е с възможност за едновременни обучения на групи до 80 човека. Разполага с необходимата инженерна инфраструктура, а за нуждите на обучаемите са осигурени индивидуални таблети и пособия.