ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

 • ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИКТ с продължителност 16 присъствени академични часа и 1 квалификационен кредит;

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ ЗА РАБОТА С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ с продължителност 16 присъствени академични часа и 1 квалификационен кредит

*Забележка: има възможност за извършване на половината от обученията чрез дистанционна форма. За повече информция относно дистанционните и изнесените обучения, моля изпратете ЗАПИТВНЕ или се обадете на тел. 0882 640 800 – отдел Обучения.

 • ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИКТ – 16 учебни часа, присъствна форма н обучение, 1 квалификционен креди

Модул 1

 • Методика за провеждане на уроци с ИКТ;
 • Методи за работа с дигитални уроци в училище;
 • Организация на учебния процес с помощта на електронна интерактивна дъска и съвременни LSM системи;
 • Създаване и организация на дигиталната класна стая /практическа част/;
 • Мотивация в учебния процес с ИКТ /практическа част/.

Модул 2

 • Основи на тестологията. Въпроси и проблеми при оценяване в образованието;
 • Виртуална класна стая. Особености на виртуалното образование;
 • Практически занятия за съставяне на тестове;
 • Е-дневник като средство за оптимизиране на време, комуникация и административни дейности - Интегриране на база данни от МОН , регистриране на потребители, въвеждане на данни - Работа в е-дневник и въвеждане на информация. Работа с е-дневник в мобилно приложение. - Работа в е-дневник за организация на комуникацията между учители, родители, ученици. - Работа в е-дневник за създаване на събития, извънкласни дейност, състезания. - работа с е-дневник - модул Статистики, Създаване на справки за отсъствия, справки към РУО, справки за учителска и родителска активност, Забележки, Ритмичност на оценяване, Слаби оценки, Среден успех
 • Новите технологии, достъпни за училищата в България и иновативни технологии в образованието по света.
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ ЗА РАБОТА С ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ с продължителност 16 присъствени академични часа и 1 квалификационен кредит

Модул 1

 • Основни принципи за работа с таблети;
 • Създаване на дигитални ресурси, прадназначени за деца в предучилищна възраст
 • Как може да използваме таблета за развиващо образование в детските градини;
 • Детски софтуер:
  • Логически и математически софтуер.
  • Работа с цветове.
  • Информационен софтуер, животни и растения.
  • Чуждоезиково обучение.
 • Използване на добавена реалност в обучението от типа на Aurasma;
 • Използване на VR в в детските градини.

Модул 2

 • Образователно направление „Български език и литература“;
 • Образователно направление „Околен свят“;
 • Образователно направление „Математика“;
 • Образователно направление „Конструиране и технологии“;
 • Образователно направление „Изобразително изкуство“;
 • Образователно направление „Музика“;
 • Образователно направление „Физическа култура“.